[14-15.] Mehmed Râşid (megh. 1735): Târîh-i Râşid, 1153 evâsıt-i muharrem/1741. február

terjedelem: 3 kötet / [14], 277; [9], 194 oldal; [2], 114 oldal;
írástükör: 130×250 mm;
lap: 195×310 mm;
sorok száma: 33;
példányszám: 500.

Müteferrika egyik legfőbb kiadói célja volt a közelmúlt oszmán történelmének eseményeit megismertetni kortársaival. Ezért Nacîmâ krónikájának folytatásaként megjelentette Mehmed Râşid és İsmâcîl cÂsim Çelebizâde (1685-1760) krónikáit, amelyek az előbbi munka kronologikus kiegészítései. Çelebizâde önálló krónikája Râşid művének harmadik kötetével egybekötve jelent meg. Müteferrika Râşid történetéhez írt bevezetőjében mindkét munkáról szót ejt, ezért az önálló oldalszámozás ellenére is a kolligátum egy nyomdai kiadványnak tekinthető. A könyv immár európai nyomdászati szokásokat követő címlappal kezdődik, és a harmadik kötet végén részletes leírást tartalmaz a nyomda működéséről (fol. 199r-120r.).

A Keleti Gyűjtemény a három kötetből álló teljes munka két példányát őrzi [MTAK jelzet: 766.669, 768.408].
 
       
276v   2r   1v   előzék   borító
       
                277r

     

« Vissza a nyomdához