[13.] Mustafa Nacîmâ (1655-1716): Târîh-i Nacîmâ, 1147 evâsıt-i muharrem/1734. október
terjedelem: 2 kötet / [24], 701 és [6], 711 oldal;
írástükör: 125×250 mm;
lap: 195×310 mm;
sorok száma: 33;
példányszám: 500.

Mustafa Nacîmâ-t a szultáni udvar első hivatalos történetírójaként (vakcanüvis) tartják számon. Történeti műve, amelynek eredeti címe Ravzat ül-Hüseyn fî hulâsat-i ahbâr ül-hâfıkeyn, az Oszmán Birodalom történetét 1574-től 1655-ig terjedően dolgozza fel, s a kor legmegbízhatóbb török krónikájának számít. A nyomtatott kiadás második kötetét Müteferrika saját szerzésű 29 oldalas melléklete egészíti ki, amely további öt évvel, 1660-ig folytatja a krónikát. A munka a benne megfogalmazott, modernizációt sürgető gondolatok révén különösen illeszkedik Müteferrika kiadói stratégiájába. A nyomdász hagyatékát lajstromba vevő defterek adatai alapján megállapítható, hogy a kétkötetes mű a többi nyomtatvánnyal összevetve különösen kelendőnek bizonyult: a kiadott példányok majdnem négyötödét értékesítették.

Két teljes mű [MTAK jelzet: 766.671, 768.404]; és a krónika egy második kötete [MTAK jelzet: 770.320] található a Keleti Gyűjtemény állományában.
 
   
2r   1v   borító

     

« Vissza a nyomdához