[11.] Mustafa ibn cAbdallâh Haci Halîfe (Kâtib Çelebi, 1609-1657): Cihânnümâ, 1144 muharrem/1732. július
terjedelem: 698 oldal, 40 számozatlan melléklet;
írástükör: 125×240 mm;
lap: 190×300 mm;
sorok száma: 31;
példányszám: 500.

A Cihânnümâ („Világmutató”) az oszmánli földrajzi ismeretek korabeli legkorszerűbb összefoglalását adja. Ezt az tette lehetővé, hogy a mű bővített változatához a szerző első alkalommal és nagymértékben támaszkodott európai forrásokra, például Mercator Atlas Minor című híres atlaszára. A mű első része általános földrajzzal és vízrajzzal, második része Amerikát és Ausztráliát is beleértve, a kontinensek politikai földrajzával, úthálózatával, vízrajzával foglalkozik.
A nyomtatott változat valójában a mű eredeti terjedelmét kiegészítésekkel – köztük Müteferrika függelékével (422-698. o.) – megduplázó bővített kiadása.
Kâtib Çelebi földrajzi művét már 1730-ban nyomdakész állapotba hozták, nyomása – tisztázatlan, de feltehetően a nyomdának a politikai körülmények hatására megváltozó prioritásai is összefüggő okok miatt – mégis késett: nyomtatott változatának megjelenését Müteferrika két saját művének és Holderman nyelvtanának kiadása is megelőzte. Az előszó közlése szerint maga Dâmâdzâde Mevlânâ Şeyh Ahmed főmufti ajánlotta Müteferrikának a mű kinyomtatását, ám ha ez így volt, a főmufti hivatali idejét (1732. február - 1733. október) figyelembe véve ez valószínűleg nem ihlette, csak megerősíthette a nyomdászt jóval korábbi elhatározásában. Müteferrika addig talán a vallástudósok rosszallásától is tarthatott a kopernikuszi heliocentrikus világképről szóló kiadói függelék miatt.

A nyomtatvány valamennyi ábrát és térképet nélkülöző töredéke a Keleti Gyűjteményben [MTAK jelzet: 770.154], jó állapotnak örvendő teljes példánya az Országos Széchényi Könyvtárban található [OSZK jelzet: H 3142].
 
       
        151v-152r

     

« Vissza a nyomdához