[8.] Jean-Baptiste Holderman (1694-1730): Grammaire Turque, 1730. április
terjedelem: [3], 91 oldal;
írástükör: 100×160 mm;
lap: 150×200 mm;
sorok: 20-23;
példányszám: 1000.

Müteferrika nyomtatványai között az egyetlen nyugati típusú, latin betűs kiadvány egy európaiaknak, mindenekelőtt az isztambuli francia követség tolmácsnövendékeinek szánt török nyelvtankönyv. Talán a szerző és az olvasóközönség európai volta lehet az oka, hogy e mű címe nem szerepel a Târîh-i Nacîmâ (ld.: 14. kiadvány) előlapjain közölt, az addig kinyomtatott könyveket felsoroló listán. A többi könyvtől eltérően, de a Lugat-i Vankûli-val megegyezően, a lapszámozás helyett ebben a könyvben oldalszámozást alkalmaztak. A szerző név szerint nem szerepel a nyomtatványban, de egyértelmű, hogy a német származású jezsuita misszionárius, Jean-Baptiste Holderman munkája, aki művének megjelenése előtt néhány héttel hunyt el. Az isztambuli francia diplomáciai testület és a hivatalos személyek körében ekkoriban mérhető igények alapján Müteferrika nyolcadik kiadványa hiánypótló kézikönyvnek tartható. A francia nagykövet, Villeneuve márki levelezéséből tudni, hogy a könyv nyomtatását Müteferrika ajánlotta a szerzőnek. Müteferrika ezért pénzt nem, csupán a nyomdájában használatos arab betűk méretének megfelelő latin betűk öntését kérte. A francia nagykövetséggel kötött előzetes megállapodás értelmében 200 példányt 500 kuruş egységáron Villeneuve márki vásárolt meg az isztambuli és párizsi tolmácsképzésben résztvevő tanulók számára. A második legkeresettebb nyomtatvány 1000 példányából végül összesen 84 darab maradt Müteferrika hagyatékában.

A Keleti Gyűjtemény a könyv egy hiányos példányával rendelkezik [MTAK jelzet: 758.313].
 
   
148-149   20-21   2-3

     

« Vissza a nyomdához