[4.] Târîh al-Hind al-Garbî al-musemmâ be-Hadîs-i Nev, 1142 evâsıt-i ramazân/1730. április
terjedelem: [3], 91 fólió;
írástükör: 100×160 mm;
lap: 150×200 mm;
sorok: 20-23;
példányszám: 500.

Müteferrika az amerikai kontinens történeti, természetrajzi leírásával kívánta a török olvasóközönség számára újra felfedezni az Újvilágot, amikor a metszetekben bővelkedő könyv nyomtatásába kezdett. A nyomtatvány alapjául szolgáló mű írója Mehmed bin Hasan al-Sucûdî (megh. 1591), de felmerült Seydî cAlî Re’îs (1498-1562) szerzősége is. A mű legkorábbi példányát 1583-ban, az új földrész felfedezése után majdnem egy évszázaddal ajándékozták III. Murâd (1574-1595) szultánnak.
A két nagyobb részre osztható munka a 16-17. században megjelent, Amerikával is foglalkozó könyvekhez képest részletesebb, bővebb történelmi (1492-1552) és földrajzi leírását adja a kontinensnek.
A 13 kisebb metszet nemcsak emberi alakokat, állatokat, növényeket, hanem meseszerű lényeket is ábrázol. A nyomtatott változat korszerű csillagászati ábrákkal és térképekkel egészíti ki az egyébként eredeti formában megőrzött szöveget. A hét égövet szemléltető metszet a Cihânnümâ nyomtatott kiadásában is megjelent (ld.: 11. tétel).

A műnek két példánya van a Keleti Gyűjtemény állományában: [MTAK jelzet: 756.152] és [MTAK jelzet: 768.410]. Utóbbi néhány poszesszori bejegyzést is tartalmaz, a legkorábbi 1743 áprilisában kelt. Nem minden példány tartalmazza a három kihajtható térképmellékletet, így a fenti két példány közül az elsőben megtalálhatók (4., és 28. fóliók után), a másodikban azonban nem.
 
   
46v-47r   38v-39r   1v-2r
   
55v-56r   53v-54r   48v-49r
   
79v-80r   73v-74r   63v-64r
   
89v-90r   87v-88r   85v-86r
   
        90v-91r
     
         

     

« Vissza a nyomdához