[2.] Mustafa ibn cAbdallâh Haci Halîfe (Kâtib Çelebi, 1609-1657): Tuhfet ül-kibâr fî esfâr ül-bihâr, 1141 gurre-i zîlkâde /1729. május
terjedelem: 75, [2] fólió;
írástükör: 125×195 mm;
lap: 170×250 mm;
sorok: 25;
példányszám: 1000.

A mű szerzője a legendás 17. századi oszmán-török tudós. Kâtib Çelebi e történeti munkáját az 1645-ben kezdődő krétai tengeri háború apropóján kezdte papírra vetni, és benne a török tengeri hadműveletek történetének egyedülálló összefoglalását adja. A könyv első része az oszmán flotta 1453 előtti sikereiről számol be, a második rész Isztambul bevételétől 1653-ig foglalkozik a vízi hadviselés történetével, illetve a flotta állapotával és szervezeti felépítésével. A leírást számos térkép és a flottaparancsnokok (kapudân paşa) névjegyzéke egészíti ki. A nyomtatott változatban megjelentetett térképmetszetek eredete egyelőre nem tisztázott. Müteferrika a művet történeti értékénél és keresettségénél fogva is méltán tartotta kiadásra alkalmasnak. A nyomtatott változat első oldalain a kiadó előszava és négy ajánlás olvasható.

A Keleti Gyűjtemény példánya [MTAK jelzet: 768.409] az egyik legkorábbi, ha nem a legelső tulajdonos, egy Mustafa nevű tisztviselő 1737 januárjában (a Hidzsra szerint 1149. ramazán hó 15.) kelt poszesszori bejegyzését tartalmazza.
 
   
7v-8r   2v-3r   1v-2r
   
    74v-75r   71v-72r
   
         

     

« Vissza a nyomdához